File paths and extensions excluded in Toolkit backup


Toolkit backup excludes the following file paths and extensions from the backup.

Exclude paths:
 • C:\Windows
 • C:\Boot
 • C:\MSOCache
 • C:\bootmgr
 • C:\$WINDOWS.~BT
 • C:\Program Files
 • C:\Program Files (x86)
 • C:\ProgramData
 • C:\Users\UserName\AppData
 • C:\Users\UserName\Application Data
 • C:\Users\UserName\Cookies
 • C:\Users\UserName\Local Settings
 • C:\Users\UserName\NetHood
 • C:\Users\UserName\PrintHood
 • C:\Users\UserName\Recent
 • C:\Users\UserName\SendTo
 • C:\Users\UserName\Start Menu
 • C:\Users\UserName\Templates
 • C:\Users\UserName\Links
 • C:\Users\UserName\Searches
 • C:\Users\UserName\Saved Games
 • C:\Users\UserName\index.dat
 •  *\System Volume Information
 • *\$RECYCLE.BIN
 • *\RECYCLER
 • *\MSOCache
 • *\PerfLogs
 • *\bootmgr
 • *\hiberfil.sys
 • *\Pagefile.sys
 • *\Boot
 • *\Config.msi
 Exclude file extension:
 • .tmp
 • .td
 • .crdownload
 • .part Gelieve de behulpzaamheid van dit artikel te beoordelen.