Signál Wi-Fi zařízení Seagate Wireless nebyl rozpoznán

Postup řešení problémů, pokud není rozpoznán signál Wi-Fi zařízení Seagate Wireless:

 1. Ověřte, zda disk funguje samostatně a není připojen pomocí kabelu USB.
   
 2. Ověřte, zda indikátor LED baterie svítí zeleně a že indikátor LED připojení Wi-Fi trvale svítí MODŘE.
   
 3. Ověřte, zda název sítě (pokud byl změněn) a heslo (pokud je nastaveno) neobsahují speciální znaky. Používat lze pouze písmena a čísla.

  Poznámka: Pokud výše uvedený postup problém nevyřešil, dalším krokem je resetování nastavení sítě disku pomocí následujícího postupu.
 1. Vyhledejte tlačítko Reset na přední straně disku vedle portu USB.

  reset pin hole
   
 2. Pokud trvale svítí indikátor LED rozhraní Wi-Fi, vložte hrot kancelářské sponky nebo podobného špičatého předmětu do zdířky tlačítka Reset. Podržte tlačítko po dobu 10 sekund a poté ho uvolněte.
   
 3. Vypněte zařízení Seagate Wireless.
   
 4. Vyčkejte po dobu 2 minut.
   
 5. Zapněte zařízení Seagate Wireless.
   
 6. Vyčkejte, dokud se indikátor LED rozhraní Wi-Fi trvale nerozsvítí modře.
   
 7. Pokuste se připojit k disku pomocí mobilního zařízení. Vyberte možnost Wi-Fi a poté vyberte ze seznamu dostupných sítí síť zařízení Seagate Wireless.